Bu eğitim videolarında COMOSYS çalışma ortamı ve kullanımıyla ilgili genel bazı işlevler ve özellikler anlatılmıştır. Yaklaşık 7 saatlik bu video kütüphanesiyle, kullanıcılara, COMOSYS arayüzü tanıtılmakta, model uzayı, görünüşler ve çalışma düzlemi gibi genel konular anlatılmakta ve COMOSYS'te yer alan nesnelerin yaratılması, kopyalanıp taşınması gibi temel bazı işlevlerin ayrıntıları verilmektedir.