Bu eğitim videolarında COMOSYS'in populer mühendislik yazılımları ile veri alışverişi anlatılmaktadır.