Çelik detaylandırmada ciddi bir işgücüne ihtiyaç duyan bir diğer konu da detaylandırma nesnelerinin markalanması ve gelen revizyonlarla bu markalama işleminin tutarlı bir şekilde devam ettirilmesidir. Bu safhada yapılan hatalar imalat ve hatta montajda aksamalara neden olabilmektedir. COMOSYS'te markalama tek bir tuş ile otomatik olarak yapılmaktadır. Gelen revizyonlarda tercih edilen seçeneklere göre markalama işlemi devam ettirilebilmektedir. Merkalamayla ilgili ayarlar ve bu aracın nasıl kullanılacağı aşağıdaki videolarda anlatılmaktadır.