Bu gruptaki videolarda diğer gruplara girmeyen konular işlenmiştir. Bu videoları izleyerek veritabanlarına yeni tanımlamalar yapmayı, nesneleri gruplayıp seçebilmeyi ve COMOSYS'te sık kullanılan bazı işlevler için tanımlanmış olan kısayolları öğrenebilirsiniz.