Bu kısımda yapısal analizin COMOSYS'te nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili genel kavramlar ve ilgili komutlar anlatılmaktadır. Ayrıca bu kısmın son bölümde çelik elemanların nasıl tasarlanabileceğini anlatan videolara yer verilmiştir.