Bu bölümde yapısal analizde kullanılan serbestlik dereceleri ile ilgili genel bilgiler verilmekte ve modeldeki serbestlik derecelerinin nasıl değiştirilebileceği anlatılmaktadır.