COMOSYS'te yapısal elemanlara ve düğüm noktalarına etki eden yükler "yükleme durumu" adı verilen gruplara dahil edilirler. Daha sonra bu yükleme durumları yük kombinasyonlarını tanımlamak için kullanılır. Bu bölümde statik ve dinamik yükleme durumlarının ve yük kombinasyonlarının nasıl tanımlandığı anlatılmaktadır.