Bu gruptaki videolarda COMOSYS'te düğüm noktası, çerçeve elemanları ve yüzey elemanları üzerine etki eden yüklerin nasıl tanımlandığı anlatılmaktadır. Ayrıca COMOSYS, karmaşık kat yüklemeleri ve yüzey yüklemelerini kolayca yapmak için bir dizi komut sunar. Bu komutların nasıl kullanıldığı da bu bölümde işlenmektedir.