Bu grupta yer alan videolarda, çelik yapı detaylandırma ile ilgili genel kavram ve ayarların yan sıra modellemede kullanılan nesnelerin temel özellikleri, nasıl yaratılıp düzenlendikleriyle ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, bu disiplin için özel olarak geliştirilmiş AutoAjust ve IntelliConnect araçlarıyla ilgili konular da incelenmektedir.