Bu grupta yer alan videolarda kiriş, kolon, döşeme ve duvar gibi temel betonarme yük taşıyıcı elemanlara donatı yerleştirmek için kullanılan makrolar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.