Bazı durumlarda YADY(Yüzey Altbölge Donatı Yerleştirme) makrosu kullanılarak oluşturulan donatılar üzerinde bir takım operasyonların uygulanması gerekebilir. Bu grupta yer alan videolarda, donatı pozuna etki eden operasyonlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.