Bazı durumlarda YADY(Yüzey Altbölge Donatı Yerleştirme) makrosu kullanılarak oluşturulan donatılar üzerinde bir takım operasyonların uygulanması gerekebilir. Bu grupta yer alan videolarda genel opersayonlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.