Numaralandırma, imalata gidecek olan nesnelerin fiziksel ve yapısal olarak aynı olanlarının aynı numarayı alarak kolay bir şekilde adlandırılmasını sağlar. COMOSYS'te parça ve çatımlar otomatik olarak numaralandırılırken, çatım ana elemanları da otomatik olarak tespit edilir. Daha önce numaralandırlmış olan nesnelerde bir değişiklik olacak olursa sizi uyarır ve ilgili çizimleri günceller. Numaralandırmanın nasıl yapılacağını veya revize edileceğini bu bölümde yer alan videolardan öğrenebilirsiniz.