1.Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. 600,000 ton/yıl Kapasiteli Sürekli Döküm Tesisi, Bursa, Türkiye

2.MMK ATAKAŞ Dörtyol Demir ve Çelik Fabrikası, Hatay, Türkiye