COMOSYS ile bir yapının modelleme, yapısal analiz, tasarım, detaylandırma ve mühendislik çizimleri oluşturma aşamalarının hepsi tek bir çatı altında toplanmıştır. COMOSYS’in üstün modelleme kabiliyetleri ile her türlü yapıyı modellemek ve analizini yapmak çok kolaydır. Arka planda çalışan güçlü bir sonlu elemanlar analiz motoru doğru sonuçları garantiler. Çelik yapıların tasarımını Amerikan ve Avrupa standardlarına ek olarak TS648’e göre de yapabilir.

aracizgi

 

Analizler

COMOSYS geniş bir yapısal analiz seçenekleri yelpazesi sunar

 • Doğrusal statik analiz
 • Doğrusal olmayan statik analiz
 • Eigen vektörleri veya Ritz vektörleri ile mod birleştirme analizi
 • Response spektrum analizi
 • Zaman tanım alanında (time-history) doğrusal analiz
 • Zaman tanım alanında (time-history) doğrusal olmayan analiz

 

 01-Analysis 1

 

 01-Analysis 2

aracizgi

 

Eleman Kütüphanesi

Kapsamlı bir sonlu eleman kütüphanesi her türlü yapının analizinin yapılabilmesi için önkoşuldur. COMOSYS aşağıdaki sonlu eleman tiplerini içerir:

 • 3B çubuk (çerçeve) elemanı
 • 3B çubuk (makas) elemanı
 • 3B değişken kesitli çubuk elemanı
 • Üçgensel ve Dörtgensel ince ve kalın kabuk ve plak elemanları.
  • Kabuk elemanları düğüm noktası başına 6 serbestlik derecesi içerir, düzlem içi dönme serbestlik derecesine sahiptir.
 • Doğrusal/elastik davranışlı yay elemanları
 • Aşağıdaki doğrusal olmayan malzeme davranışlarını içeren dairesel ve doğrusal yaylar ile makas elemanları:
  • Kinematik ve izotropik pekleşme içerebilen çift doğrusal kuvvet-deformasyon ilişkisine sahip malzeme
  • Elastik-mükemmel plastik malzeme
  • Elastik sadece çekme veya sadece basınç alabilen malzemeler
  • Elastoplastik boşluklu malzeme

 

 02-Element 1
 02-Element 2

aracizgi

Supershell ve Otomatik Ağ Oluşturma

COMOSYS’te plak ve kabuk yapıları modellerken, kullanıcı uyumlu bir sonlu elemanlar ağı oluşturmaya kafa yormak zorunda kalmaz. COMOSYS üçgensel ve dörtgensel sonlu elemanlardan oluşan ağı otomatik olarak oluşturabilir. Dilerse kullanıcı bu süreçte araya girebilir, yaratılan sonlu elemanlar ağına ince ayar çekebilir, sonuçların hassasiyetini arttıracak düzenlemeler yapabilir. Güçlü ve hızlı bir grafik kullanıcı arabirimi ile birleştirildiğinde son derece karmaşık kabuk yapılarını bile modellemek çocuk oyuncağıdır.

 • Otomatik üçgensel ağ oluşturma
 • Otomatik dörtgensel ağ oluşturma
 • Ayarlanabilir ağ yoğunluğu
 • İstenildiği kadar kenara sahip çokgen yüzeyler
 • Yüzeyler içinde çokgen ve dairesel delikler tanımlayabilme
 • Yüzey içinde ve kenarlarında özel ilgi alanı olan noktalarda veya hatlar üzerinde düğüm noktası yaratılabilmesini sağlamak için ağ iç noktaları ve ağ iç hatları tanımlayabilme
 • Noktasal ve çizgisel yoğunluk tanımlayarak ağ yoğunluğunu kontrol edebilme
 • Yüzeyler içinde düşük veya yükseltilmiş alt bölgeler tanımlayabilme
 03-Supershell 1

aracizgi

Yükleme

Yapıdaki yükleri tanımlamak zaman alıcı ve yorucu bir iştir. COMOSYS ile dakikalar içinde yükleme işinin üstünden gelebilirsiniz

 • Otomatik kat yüklemesi: COMOSYS kullanıcı tarafından belirlenen bir düzlemde çubuk elemanları ile çevrelenmiş çokgensel alanları bulabilir ve bu alanlar üzerinde yük aktarabilen nesneler yaratabilir. Bu nesneleri kullanarak kullanıcı kolaylıkla dilediği kadar kat yükü yaratabilir çubuk elemanlara atayabilir, bu yükleri değiştirebilir veya silebilir. Bu arayüz sadece kat yüklemesine mahsus da değildir. Aynı arayüz rügar yüklerini ve statik eşdeğer deprem yüklerini tanımlamak için de kullanılabilir.
  • Tek yön/çift yön yük dağılımı program otomatik olarak karar verebilir. Dilerse kullanıcı bunu değiştirebilir.
  • Sadece yatay düzlemde yer alan katlarla sınırlı değildir. 3B uzayda herhangi bir düzlemde kullanılabilir.
  • Kat düzenleme arayüzü ile çok sayıda kat veya düzlemi kolayca idare edin
  • Yük aktaran çokgenler ile aktarılan yükler arasında akıllı bir bağlantı vasıtası ile yaratılan yükleri kolayca değiştirebilme veya silebilme
 • Dinamik analiz için yüklerin otomatik olarak kütleye dönüştürülebilmesi
 • Mesnetlere deplasman tanımlayarak yük tanımlayabilme
 • Isı ve ısı gradyan yüklemeleri
 • Zamana bağlı yüklemeler tanımlayabilme (sinüs, rampa, step, yer hareketleri, makina titreşim kuvvetleri, vs)
 • Yükleme Alanları: COMOSYS, karmaşık yüzeylere yükleme yapmak için yenilikçi bir yaklaşım getirir:  yükleme alanları. Yükleme alanları uzaysal bir bölge üzerinde tanımlanmış skalar veya vektörel değer döndürebilen matematiksel fonksiyonlardır. Eğer gerekirse bu alanların kendilerine göre tanımlanmış bir koordinat sistemi olabilir.
  • Doğrusal fonksiyonlar
  • Karesel (ikinci derece) fonksiyonlar
  • Üstel fonksiyonlar
  • Kuvvet fonksiyonu
 • Düzgün yayılı yüzey yükleri
 • Plak ve kabuk elemanları için düzgün yayılı yüzey yüklerine ek olarak, COMOSYS gelişmiş yükleme araçları sunar:
  • Noktasal yükler
  • Çizgisel yükler
  • Yüzey üzerinde alt bölge yüklemeleri
  • Sonlu elemanlar ağı, bu noktalara, yüzeylere ve alt bölgelere göre otomatik olarak kendisini uyarlar.
 04-Loading 1
 04-Loading 2
 
 04-Loading 3

aracizgi 

 

Temeller

Temelleri sonlu elemanlar metodunu kullanarak ayrı bir model olarak (üst yapı yüklemelerinden kaynaklanan reaksiyonları otomatik olarak temel yüklerine dönüştürerek) veya üst yapı ile birlikte analiz edilebilir. Her iki durumda da doğrusal olmayan analiz seçeneği mevcuttur. Doğrusal olmayan analizde sadece basınç alabilen zemin yayları kullanılır ve temelde çekme olan yerlerdeki zemin yayları otomatik olarak kaldırılmış olur.

 • Elastik zeminlerin sadece basınç alabilen doğrusal olmayan yaylarla modellenebilmesi
 • Doğrusal olmayan zemin yaylarının rijitliğinin belirlenen yatak katsayısına göre otomatik olarak hesaplanması ve düğüm noktalarına atanabilmesi
 • Temel ve üst yapıyı birlikte çözerek yapı-zemin etkileşimini görebilme
 • Duvar, yüzey, ve kolon yüklerini hızlı bir şekilde tanımlayabilmek için gerekli araçlar ve üst yapıdan yükleri taşıyabilme
 • Kalın ve ince plaka formülasyonlarından istenileni kullanabilme

 

05-Temel 1 

 05-Temel 2

aracizgi 

 

Genel Amaçlı Sonlu Elemanlar Analizi

COMOSYS sadece bina tipi yapıları analiz edebilmek için tasarlanmış özel amaçlı yazılım değil herhangi tipte bir yapıyı modelleyip sonlu elemanlar metodu ile analiz edebileceğiniz genel amaçlı bir yapısal analiz yazılımıdır ve bu amaca yönelik modelleme araçları sunar. Bunlardan bir kısmı:

 • Seyrek matrisleri hızlı bir şekilde çözebilecek direkt matris çözümleyicisi ve altuzay iterasyon çözümleyicileri
 • Pratik olarak sınırsız model büyüklüğü
 • Değişik tipte yapılar için değişik denklem numaralandırma algoritmaları
 • Düğüm noktası başına 6 serbestlik derecesi ve bu serbestlik derecelerinden istenilenleri kapatabilme seçeneği
 • Serbestlik derecesi yönlerini düğüm noktası lokal koordinat sistemleri ile değiştirebilme
 • Yapısal eleman yüklerine ek olarak düğüm noktalarında toplanmış kütle tanımlayabilme
 • Çoklu serbestlik derecelerini birbirine bağlayabilme: rijit diyafram, rijit kütle, veya eşit-serbestlik derecesi ile
  • Rijit diyaframlar sadece yatayda değil uzayda herhangi bir düzlemde tanımlanabilir
 • Noktasal, çizgisel ve yüzeysel mesnet tanımlayabilme
 • Otomatik ve manuel çubuk elemanı rijit uç bölgeleri
 • Kuvvet ya da yer değiştirme kontrollü doğrusal olmayan analiz
 • Doğrusal olmayan malzeme davranışı da tanımlanabilen dairesel veya çizgisel yaylar. Malzeme davranışları içerisinde elastik sadece çekme altında çalışan, elastik sadece basınç altında çalışan, elastik mükemmel plastik, izotropik ve kinematik pekleşmeli çift doğrusal şekil değiştirme gibi davranış modelleri mevcuttur.

Kullanıcı tanımlı koordinat sistemleri, güçlü nesne yakalama kabiliyetleri, gerçek zamanlı döndürme, kaydırma ve zum özellikli çok hızlı 3B grafik motoru gibi gelişmiş modelleme özellikleri sayesinde her türden en karmaşık üç boyutlu yapıları kolaylıkla modelleyebilir, yükleyebilir ve  analiz edebilirsiniz.

 

 06-Genel amacli 1

 

 06-Genel amacli 2
 06-Genel amacli 3

aracizgi 

 

Art – İşleme

COMOSYS’te analiz sonuçlarını değerlendirmek için çok çeşitli art-işleme seçenekleri sunar. Bunlardan bazıları:

 • Yapının deformasyon şekli çizimleri
 • Zaman tanım alanında analiz sonucunda elde edilen yapı deformasyon geçmişinin animasyonu
 • İç kuvvet ve moment diagramları
 • Yüzey elemanı kontur diagramları:
  • Gerilme konturları
  • İç kuvvet ve moment konturları
  • Deplasman konturları (hem düğüm noktası koordinatları cinsinden hem de  yüzey lokal koordinat sistemi cinsinden)
  • Zemin basıncı konturları
 • Kontur diagram değerlerini 3B görünüşte yüzey üzerindeki herhangi bir nokta üzerinde okuyabilme
 • Döşeme, duvar ve temellerde birim genişlikteki bir şerit boyunca momentleri ve kesme kuvvetlerini görebilme, diagramlarını çizebilme. Momentler ve kesme kuvvetleri şerit yönünde anlamlı olacak bir koordinat sistemine dönüştürülür ve çizilir.
 • Düğüm noktası deplasmanları, yay kuvvetleri, eleman iç kuvvetleri, vb. gibi çeşitli analiz sonuçları için tablo formatında çıktılar
 • Zaman tanım alanında analiz yapıldığında çeşitli analiz verilerinin zamana bağlı değişim grafikleri ve tabloları
 • Tüm analiz sonuçları içi metin tabanlı raporlar
 • Temel analizinde çekme alan düğüm noktalarını görebilme

Bu komutlar güçlü bir 3B grafik motoru tarafından desteklenir. Örneğin yapının deforme olmuş şeklini, kontur diagramlarını, moment diagramlarını herhangi bir bakış açısından anında görebilir veya bir deformasyon şekli animasyonu sırasında animasyonu kesintiye uğratmadan bakış açısını gerçek zamanlı olarak değiştirebilir, modele yaklaşabilir ve uzaklaşabilirsiniz.

 07-Art isleme 1

 

 07-Art isleme 2

 

 07-Art isleme 3

 

  Sonraki - Tasarım