Uluslararası Tasarım Kodları

COMOSYS kullanıcılara çelik yapıları bir çok uluslararası tasarım koduna göre tasarlama imkanı sunar. Bu şartnamelerden bazıları şunlardır, TS648 Türk tasarım şartnamesini, Amerikan Emniyetli Gerilme Methodu şartnamesi AISC-ASD, Amerikan yük faktörleri şartnamesi AISC-LRFD,  EUROCODE EC3 şartnamesi.

 08-Uluslararasi dizayn kodlari

aracizgi

Esnek Tasarım Senaryoları

Öyle bir program düşünün ki, bu programda bir düşey çapraz elemanını tasarlarken programa önce tek L-profilleri denemesini, eğer bu kesitler yeterli gelmezse sırt sırta L-profillere geçiş yapmasını, bunlar da olmazsa sırt sırta U–profillere geçmesini ve hatta bu kesitler de yetersiz gelirse büyük H-profilleri kullanmasını söyleyebiliyorsunuz. Bütün bu denemeleri yaparken programın narinlik katsayısı belirli bir değerin üzerinde olan profilleri es geçmesini istiyorsunuz. Ayrıca birtakım inşa edilebilirlik sebeplerinden ötürü programın tasarım döngüsünü sadece flanş genişliği 200’ün altında olan H-profillerle sınırlı tutmasını istiyorsunuz. Tabii programdan eğer daha iyi bir narinlik oranı sağlayacaksa profilleri 90 derece döndürmesini de isteyebilirsiniz. Ya da diyelim ki özel bir vinç kirişi tasarlayacaksınız. Bu vinç kirişi üst flanşına yerleştirilmiş bir U-kesitten ve alt flanşı bir plaka ile güçlendirilmiş bir H-kesitten oluşuyor olsun. Şimdi, bu programa boyutları geometrik olarak uygun bütün H kesitleri ve U-kesitleri göz önüne almasını ve ayrıca çeşitli plaka kalınlıklarını denemesini söyleyebildiğinizi düşünün. “Esnek Tasarım Senaryoları” dediğimizde işte bu tür bir esneklikten bahsediyoruz. COMOSYS’in esnek tasarım senaryoları ile tasarım süreci tereyağından kıl çekmek kadar kolaylaşır. Kat kirişleri, makaslar, çerçeveler, çaprazlar, her biri iyi tanımlanmış tasarım senaryolarına göre tasarlanabilir.

 09-Dizayn senaryo

aracizgi

Dizayn Parametrelerini Değiştirebilme

COMOSYS tarafından akıllı olarak hesaplanan bütün dizayn parametreleri özel durumlar için kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Böylece, çok özel durumlarda bile kullanıcı yanlış dizayn parametrelerine terkedilmez.

aracizgi

Akıllı Olarak Dizayn Kombinasyonları Yaratabilme

Şartnameler bize beş veya altı tane dizayn yük kombinasyonu sağlar ancak kompleks yapılarda bu şablon yük kombinasyonuları göz önüne alınması gereken yüzlerce gerçek yük kombinasyonu anlamına gelebilir. Dört rüzgar yönü, dört deprem yüklemesi yönü, vinç yükleri için bir kaç farklı konum, ekipman yükleri için farklı seviyelerde hareketli yükler (normal hareketli yük, aşırı yükleme durumunda hareketli yük, vs) derken yük kombinasyonlarının sayısı bir anda idare edilemez sayılara ulaşabilir. Dahası bu yük kombinasyonlarını el ile tek tek tanımlamak usandırıcı olabilir ve hatalara sebebiyet verebilir. COMOSYS’in benzersiz akıllı kombo yaratma aracı ile bir kaç saniye içinde şartnamede belirtilen az sayıdaki şablon yük kombinasyonunu yüzlerce gerçek yük kombinasyonuna genişletebilirsiniz.

 11-Akilli kombinasyon

 aracizgi

Tasarım Değerlendirmesi

COMOSYS’in sunduğu yeniliklerden bir diğeri de “Tasarım Değerlendirmesi” özelliğidir. Tasarım döngüsünün sonunda az veya çok bütün profiller kabul edilebilir tasarım limitine yaklaştıklarını gösteren kırmızı renge ulaşırlar. Yine de bu durum tasarımın iyi bir tasarım olduğu anlamına gelmeyebilir. İyi bir tasarım, birincil kapasite aşım modunun normal gerilmeler altında olduğu, sehim, narinlik ve hatta kayma gerilme kapasitelerinin aşılmadığı bir tasarımdır. Eğer bir çok eleman sehimleri fazla olduğu için kapasite aşım noktasına geliyorsa bu muhtemelen taşıyıcı sistemin daha iyi bir şekilde oluşturulabileceği anlamına gelebilir. Eğer bir çok elemanın narinlik oranları kapasite aşım noktasına gelmişse, bu yanlış profil tipi seçildiğinden dolayı olabilir. Eğer M33 momentlerinin kapasite belirlenmesinde etkili olması gereken kat kirişlerinde M22 momentleri ağır basıyorsa yine kullanılan profil tipinin yanlış olduğu düşünülebilir. COMOSYS’e entegre edilmiş “Tasarım Değerlendirmesi” aracı kullanıcıların tasarımın kalitesini ve zayıf noktalarını çabucak değerlendirebilmelerini sağlar. Böylelikle çok daha rafine tasarımlar üretilebilir.

12-Tasarim degerlendirmesi

aracizgi

Burkulma Boyu Katsayılarının Doğru Hesaplanması

Burkulma boyunun hesaplanmasında kullanılan faktörlerin yazılım tarafından doğru hesaplanması  göründüğünden daha zor bir iştir. Hele ki yapı detaylandırmanın gerekliliklerine göre modellenmişse bu iş daha da zordur. Bu sebeptendir, bir çok yazılım otomatik olarak hesaplanmış burkulma boyu katsayılarının kullanıcı tarafından değiştirilmesine olanak tanır. Fakat bu etkili bir çözüm değildir çünkü tasarım sırasında profiller değiştikçe bu değerlerin güncellenmesi gerekir, dolayısıyla da süreç bu şekilde otomatikleştirilemez. COMOSYS burkulma boyu katsayılarının hesaplanmasında detaylandırmaya yönelik modellemeyi de göz önüne alır ve doğru burkulma boyu katsayılarını hesaplar. Tasarım süreci önemli miktarda hızlanır.

 13-Burkulma boyu 1

 aracizgi

Tek Tuşla Tasarım

COMOSYS, sunduğu “Tek Tuşla Tasarım” özelliği sayesinde sadece tek bir komut çalıştırarak yapının yapısal analizi yapılır, iç kuvvetler hesaplanılıp kapasite ile karşılaştırılır, uygun tasarım kesitleri elemanlara atanır, bu yeni kesitlerle yapının analizi tekrar yapılır, iç kuvvetler tekrar hesaplanır, yeni tasarım kesitleri belirlenir ve elemanlara atanır. Bu şekilde bütün elemanlar en hafif kesitlere ulaşana kadar bu prosedür tekrarlanır. Her ne kadar bu adımların her birinin kullanıcı tarafından tekil olarak gerçekleştirebildiği interaktif tasarım süreci mevcut olsa da, çok kullanışlı bu Tek Tuşla Tasarım özelliği ile bir tasarım göz açıp kapayıncaya kadar sonuca ulaştırılır.

 14-Tek tusla tasarim

 aracizgi

Sehim Kontrolleri

COMOSYS elemanları sadece gerilim kapasitesine göre tasarlamaz. Aynı zamanda sehimlerin de herhangi bir eleman için belirtilen limitler dahilinde olduğunu kontrol eder. Kolonlar, kirişler, aşıklar, vinç kirişleri ve diğer eleman tipleri için farklı sehim kriterleri belirlenebilir. Bu kriterler mutlak değere göre veya elemanların boylarına orantılı olarak belirlenebilir. Ayrıca eleman tipinden bağımsız, bireysel olarak elemanlara özgü sehim kriterleri tanımlamak mümkün. Elemanların zayıf ve güçlü çalışma düzlemi için ayrı ayrı sehim kriterleri olabilir.

 15-Sehim kontrolleri

 aracizgi

Özel Tasarım Kontrolleri

Eleman tasarımı tamamlandıktan sonra COMOSYS kullanıcılara yapının genelinde bazı kontrolleri yapmakta da yardımcı olur. Örneğin, global ötelenmeler, kat ötelenmeleri, burulma düzensizlikleri, kat kayma kuvvetlerinin karşılaştırılması vb. gibi. Bu kontroller kullanıcıya yapının genel davranışı üzerine bir bakış atmasına olanak sağlar. Bu kontroller, ayrıca bazı tasarım şartnamesi kontrollerinin yapılmasını da sağlar.

 aracizgi

Renge Göre Kodlanmış Tasarım Sonuçları ve Kullanımı Kolay Çıktı Dosyaları

Elemanlar gerilme oranlarına, sehim oranlarına, ve narinlik limitlerine göre tasarlanır. COMOSYS kullanıcıya hangi tasarım kriteri baskınsa o kritere  göre elemanları renk kodu ile ekranda görüntüleme olanağı sunar. Böylelikle tasarım sonucunu görsel bir şekilde incelemek ve tasarım ile ilgili hızlı çıkarımlar yapmak mümkün olur. Buna ek olarak, COMOSYS, eleman bazında ve son derece okunaklı özet tasarım sonucu raporları oluşturur. İstenirse tüm tasarım geçmişi de görüntülenebilir.

16-Renk kodlu

aracizgi

Response Spektrum Analiz Kombinasyonları

Response spektrum yükleme durumlarının sadece pozitif sonuçlar üretmek gibi kötü bir ünü vardır. Eksenel kuvveter, kayma kuvvetleri ve momentler arasında etkileşim bu durumu daha da karmaşık hale getirebilir zira eksenel kuvvet için negatif değer pozitif bir moment değeri ile kombine edildiğinde eleman tasarımı için en elverişsiz koşulları oluşturuyor olabilir. COMOSYS, tasarım sürecinde response spektrum yük durumları ile ilgili iç kuvvetlerin bütün pozitif ve negatif kombinasyonlarını dikkate alır.